Personlig assistans

Individuellt anpassad

Läs mer

Daglig verksamhet

Främjar Din utveckling

Läs mer

Korttidshem

Ditt andra hem

Läs mer

Avlösarservice

Professionella avlösare

Läs mer


Värdegrund

"Trygghet att våga" - vårt sätt att leva upp till lagens intentioner.

Läs mer

Kooperativet Bambi

Bambi ekonomisk förening är ett unikt kooperativt företag som drivs av sina idéer och inte av vinstintresse.

Läs mer

Bli medarbetare hos oss

Kooperativet strävar efter att vara en bra arbetsgivare. Vi vill skapa en personlig relation till alla medarbetare och ge stöd till utveckling och ökad kompetens.

Läs mer