Aktuella kurser hösten 2017

Här presenteras löpande kurser och föreläsningar som Bambi erbjuder alla medarbetare

 • 23 aug
  Kl 13,00-14,30

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-08-16

  Läs mer

 • 05 sep
  Kl 17,00-18,30

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-08-29

  Läs mer

 • 13 sep
  Kl 09,30-11,00

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-06

  Läs mer

 • 18 sep
  Kl 17,00-20,00

  Hjärt- och lungräddning

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-11

  Läs mer

 • 21 sep
  Kl 13,30-16,30

  Arbeta med barn och ungdomar som har ADHD

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-07

  Läs mer

 • 21 sep
  Kl 17,00-20,00

  Att Leva med epilepsi

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-14

  Läs mer

 • 28 sep
  Kl 13,00-14,30

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-21

  Läs mer

 • 28 sep
  Kl 09,00-12,00

  Bambi Basutbildning steg 1

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-21

  Läs mer

 • 28 sep
  Kl 17,00-20,00

  Bambi Basutbildning steg 2

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-18

  Läs mer

 • 03 okt
  Kl 17,00-18,30

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-26

  Läs mer

 • 10 okt
  Kl 17,00-20,00

  Bambi Basutbildning steg 2

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-10-03

  Läs mer

 • 11 okt
  Kl 09,30-11,00

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-10-04

  Läs mer

 • 11 okt
  Kl 13,00-15,30

  Kognition, inlärning och känslor vid epilepsi

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-22

  Läs mer

 • 12 okt
  Kl 18,00-21,00

  Introduktion till autism med intellektuell funktionsnedsättning

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-28

  Läs mer

 • 16 okt
  Kl 18,00-20,00

  Barn och ungdomar med ADHD

  Anmälan/Avanmälan 2017-10-02

  Läs mer

 • 18 okt
  Kl 09,00-12,00

  Ät-och sväljsvårigheter

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-29

  Läs mer

 • 18 okt
  Kl 13,00-16,00

  Bambi Basutbildning steg 1

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-10-11

  Läs mer

 • 19 okt
  Kl 18,00-20,00

  Autism ur två perspektiv

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-09-29

  Läs mer

 • 19 okt
  Kl 13,00-16,00

  Hjärt- och lungräddning

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-10-12

  Läs mer

 • 25 okt
  Kl 13,00-14,30

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-10-18

  Läs mer

 • 26 okt
  Kl 18,00-20,30

  Om autism och stress- konsekvenser och bemötande

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-10-12

  Läs mer

 • 07 nov
  Kl 17,00-18,30

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-10-31

  Läs mer

 • 09 nov
  Kl 09,00-12,00

  Hjärt- och lungräddning

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-11-09

  Läs mer

 • 13 nov
  Kl 09,00-12,00

  Epilepsi hos barn och ungdomar

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-10-20

  Läs mer

 • 15 nov
  Kl 09,30-11,00

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-11-08

  Läs mer

 • 23 nov
  Kl 13,00-14,30

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-11-16

  Läs mer

 • 28 nov
  Kl 17,00-18,30

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-11-21

  Läs mer

 • 05 dec
  Kl 17,00-18,30

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-11-28

  Läs mer

 • 06 dec
  Kl 13,30-16,30

  Arbeta med barn och ungdomar som har adhd

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-11-29

  Läs mer

 • 07 dec
  Kl 08,30-12,00

  Smärta hos personer med funktionsnedsättning

  Anmälan/Avanmälan 2017-11-10

  Läs mer

 • 13 dec
  Kl 09,30-11,00

  Bas 2 förberedelser

  Anmälan/Avanmälan senast 2017-12-06

  Läs mer

Anmälan

Anmälan görs i Primass. Under fliken Min meny väljer du Evenemang. Där hittar du den aktuella utbildningen. Tryck på Ansökan för att anmäla dig. Om du saknar inloggnings- uppgifter till Primass så går det bra att anmäla sig till utbildning@bambi.se eller tel 08-704 25 59.