Öppet brev till Bambis huvudpersoner, anhöriga och medarbetare

Som ni alla säkert uppmärksammat händer mycket inom funktionshinderpolitiken i Sverige just nu. Det har gått så långt att många av våra huvudpersoners behov och möjlighet att leva sina liv har ifrågasatts genom att LSS-insatser dragits ner eller ibland Helt tagits bort. Deras frihet inskränks och de kan inte längre leva ett självständigt liv utan riskerar att bli beroende av institutioner och sjukvård.

Det pågår en utredning om hela LSS-lagstiftningen som ska vara klar i oktober nästa år och det kommer också en ny Socialtjänstlag, nya regler kring bostadsanpassning och förändringar av vårdbidrag och handikappersättning.  Det gör att vi idag har svårt att veta hur framtiden kommer att se ut inom LSS-området. Det enda vi vet är att Bambi har funnits i 25 år och vår strävan är att finnas till i åtminstone 25 år till. Styrelsen och VD följer noga utvecklingen för att säkra Bambis framtid för att kunna fortsätta vara en del i att ge människor med funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor.

Möjligheterna måste bli fler än hindren och det vill vi bidra till. Bambi är ingen funktionsrättsorganisation, men tror att vi är starka tillsammans. Vi sprider gärna goda budskap som andra organisationer framför och där kan du som anlitar Bambi för dina LSS-insatser, ni som familj och du som medarbetare göra en insats.

Den 3e december arrangerar RBU en manifestation över hela landet för att rädda LSS. Gör en insats för att visa politikerna att vi är många. Då kanske de förstår att ett nödstopp är nödvändigt, att ge utredningen ett nytt direktiv att stärka kvaliteten i samtliga insatser och ta nya beslut för de 1000 personer som fallit ur sedan regeringen tillträdde. Inskränkningarna av LSS måste upphöra för våra huvudpersoner och andra som behöver insatser för att deras liv ska fungera.  

Kom till Norra Bantorget kl 13.00 och ge ditt stöd!

 Vad kan du mer göra? Skriv hur du har det på Facebook och vad du är rädd håller på att hända. Mejla till politiker. Ta kontakt med media för att uppmärksamma vad som håller på att ske.

Vi vill med detta brev uppmana er att delta i manifestationen den 3 december och framförallt inge lite mod och hopp om att vi inom Bambi gör vad vi kan för att ha uppsikt över vad som händer och hitta strategier för att kunna fortsätta driva Bambi. 

                                                                        Styrelsen för kooperativet BambiFler nyheter